Säkerhetsregler

Det åligger varje medlem att känna till och följa dessa säkerhetsregler för att bl a försäkringsvillkoren skall gälla.

Generella säkerhetsregler för SMFF och RCFF

Kompletterande säkerhetsregler för Västerås Modellflygklubbs flygfält Arosängen