Avgifter - VMFK inkl SMFF-medlemskap

   Senior-medlem                                                                      600 kr

   Junior-medlem                                                                   200 kr

    Födda 2007 eller senare