Avgifter - VMFK och SMFF-medlemskap 2022

Senior-medlem

645 kr

Junior-medlem

Födda 1998 eller senare

300 kr

Senior - gästmedlemskap

Gäller den som är SMFF-medlem i annan klubb

500 kr

Junior - gästmedlemskap

Gäller den som är SMFF-medlem i annan klubb

200 kr