Avgifter - Gästmedlemskap i VMFK

   

   Senior-medlem                                                                  500 kr

   Junior-medlem                                                                         200 kr

       Födda 2007 eller senare

Ange Gäst som typ av medlemskap

Förutsätter att ni är huvudmedlem i annan klubb och på det sättet är ansluten till SMFF eller RCFF.