Stödjande VMFK-medlem

   Avgift Stödjande VMFK-medlem                                  500 kr

   Innebär att ni inte flyger och alltså inte behöver något försäkringsskydd  via SMFF eller RCFF.
   Ange Stöd som typ av medlemstyp.