Västerås Modellflygklubb - VMFK

Vi är en anrik klubb som har funnits sedan 1930-talet och idag har vi ett 70-tal medlemmar som flyger modeller av både flygplan, helikoptrar, multikoptrar och FPV-modeller i olika former. Numera har flera av våra medlemmar också utvidgat sitt intresse till att även omfatta RC-båtar. Vi har "utomhus-aktiviteter" i stort sett hela året på vårt flygfält Arosängen men på vintern har vi även inomhusflyg i Idrottshallen i Råby Centrum.

Facebook

Vi även en Facebook-grupp som är aktiv så välkommen även till den ! Där brukar vi skriva när vi åker ut till "Ängen" och lägga ut bilder ifrån aktiviteter liksom inbjudningar till kommande aktiviteter

Nyheter

2023-02-21 - nu har årets årsmöte genomförts. Styrelsen kommande år blir oförändrad. Vi kommer bl a att försöka förbättra vägen vilket kommer att kosta en del men f ö inga större projekt

2023-02-18 - nu är det dags att betala medlemsavgiften igen.  Eftersom medlemsavgiften för RCFF och SMFF numera är lika så har styrelsen beslutat att förenkla medlemshanteringen och bara köra via SMFF fortsättningsvis och detta blir då ett krav för "flygande" medlemmar". Nytt för året är att vi har  ett medlemskap som heter Stödjande VMFK-medlem för er som inte flyger - då behöver ni inte heller vara med i förbundet. Men all info om avgifter m m finns här på hemsidan under fliken Medlemskap

2022-10-14 - nya SMFF-medlemsavgifter inför 2023 (100 kr) resp sänkning av åldern för junior-medlemskap (dock 0 kr i  SMFF-avgift) och avveckling av familjemedlemskap.

Aktiviteter

Vi försöker hålla igång utomhus-verksamheten på "Ängen" hela året - det enda som kan stoppa oss i alla fall temporärt är ordentliga snöfall.

.