Allmänt om vår inomhusflygning

Klubben arrangerar sedan 2012 inomhusflygning i Råbyhallen, Råby Centrum, Västerås.

Hallen är en STOR idrottshall med ett enormt luftrum som passar all inomhusflygning.

Tider: se startsidan eller vår Facebook-grupp.

Mer info i vår Facebook-grupp

Inför inomhusflyget

Denna aktivitet är tänkt att utföras med små och lätta modeller utformade för inomhus-flyg och inte sådana som företrädesvis flygs utomhus - både för att farkosterna inte skall vara farliga för oss som befinner oss på plats och för att t ex en brand i ett batteripaket inte skall få alltför allvarliga konsekvenser.

Som en vägledning om storlek på maskiner så har VMFK Styrelse beslutat att tillämpa en maxstorlek på drivbatterier enligt följande: 1S1200, 2S600 eller 3S400 mAh. Sen gäller givetvis det vanliga om "sunt förnuft" men vi vill försäkra oss om att vi även fortsättningsvis skall vara förskonade från allvarliga olyckor under vårt inomhusflyg.

Tips

Det finns fina kärror att köpa i EPP (hållbara) eller depron (lättare men sköra) som passar för inomhusflygning. Se bara till att bygga så lätt som möjligt. Använd lim av typ UHU Por .

För inomhusbruk passar en motor i 15--20 g-klassen med ett kV runt 1800--2200. Sen ett 6--10 A-reglage och t ex 2S300-ackar. Till den kombinationen brukar en propeller runt 8x4" fungera bra men här kan ni få testa lite. Vill ni flyga snabbare så gäller t ex mindre diameter och högre stigning. Servon är "som vanligt" i 5-7 g-klassen och där finns mycket att välja på.