Ordförande


Thomas Håkansson (t f) 0700-433377 


Sekreterare


Thomas Håkansson 0700-433377

Kassör


Torbjörn Dahlin 070-6971778

Ledamöter


Roger Eklund - 0705-323681

Kenneth Saxin - 0707-90 03 30

Peter Borrman - 0701-751025

Christer Gustafsson - 0702-030712

Kontakt

Arosängen, bom-nycklar - Kenneth Saxin

Inomhusflyg - Peter Borrman

Hemsida/Information - Roger Eklund