Information om medlemskap i VMFK

Nya medlemmar

För er som anmäler er till klubben under oktober--december innefattar medlemskapet resten av innevarande år och kommande år - alltså upp till 15 månader.

Anmälan sker via detta formulär.

Uppdatera era medlemsuppgifter

Uppdatera gärna era personliga uppgifter via detta formulär. Det är viktigt för oss att bl a ha era aktuella e-mail-uppgifter eftersom utskick till bl a Årsmötet endast distribueras på detta sätt.

Betalning medlemskap

Glöm inte att förnya ditt medlemskap! Medlemskapet följer kalenderåret. Årsavgiften betalas senast 31 januari aktuellt år för befintliga medlemmar. Mycket viktigt för att ert försäkringsskydd skall fortsätta att gälla !

Vi skickar INTE ut några inbetalnings-avier utan ni betalar lämpligen via den bank ni använder eller via vår Swish.

Plusgirokonto: 13 12 65-1

Swish till 1230808725

Kolla sen så att det står Västerås Modellflygklubb som betalningsmottagare innan ni Swishar !

Och oavsett hur ni betalar - glöm inte att ange "VMFK 20xx", ert namn, typ av medlemskap (SMFF,  Gäst eller Stöd) och personnummer.

Exempel: "VMFK 2023, Bo Ek, SMFF, 661201-1234"

Har du frågor? Maila info@vmfk.se så svarar vi så fort som möjligt

GDPR

Vi som klubb kommer givetvis att förhålla oss till den nya, europeiska dataskyddsförordningen. Våra medlemsuppgifter kommer att sparas i Riksidrottsförbundets register (Idrott Online) samt i RCFFs register för de som valt det alternativet av klubbmedlemskap.

Huvudmedlem i annan klubb ?

Om ni är huvudmedlem i en annan klubb och därmed är ansluten till RCFF eller SMFF så kan ni vara gästmedlem hos VMFK. Ange då Gäst som typ av medlemskap.

Stödjande VMFK-medlem

Du som vet med dig att du inte kommer att flyga och alltså inte heller behöver ett försäkringsskydd (och Operatörs-id) kan numera vara medlem som s k Stödjande VMFK-medlem. Vi uppskattar er lika mycket som ni som också har SMFF-medlemskap men vi kommer inte att registrera er i detta förbund och ni har alltså inget försäkringsskydd och får därmed inte flyga på Arosängen eller andra godkända flygfält. Däremot är ni väldigt välkomna att besöka oss och snacka flyg i olika former och vi uppskattar ert medlemskap mycket.

Operatörs-Id

Förutom klubbmedlemskap (inkl SMFF) så MÅSTE varje flygande medlem också registrera sig för ett s k Operatörs-id fr o m 2021-01-04, Detta sker hos Transportstyrelsen och är ett myndighetskrav. Och era kärror skall också märkas med detta Id. Det kostar för år 2022 50 kr/år (höjning kommer 2023) och är ett resultat av EU-förordningar och inget vi som klubb kan påverka. I gengäld behöver ni inget s k Drönarkort utan kan flyga som tidigare på GODKÄNDA RC-flygfält - men bara där. Flygning utanför godkända fält kräver fr o m 2021-01-04 också att ni avlägger ett godkänt prov hos Transportstyrelsen för ett s k Drönarkort.