Avgifter - VMFK och RCFF-medlemskap 2022

Senior-medlem

600 kr

Junior-medlem

Födda 1998 eller senare

300 kr

Senior - gästmedlemskap

Gäller den som är RCFF-medlem i annan klubb

500 kr

Junior - gästmedlemskap

Gäller den som är RCFF-medlem i annan klubb


200 kr