Avgifter - VMFK inkl RCFF-medlemskap

   Senior-medlem                                                                    600 kr

   Junior-medlem                                                                     300 kr

   Födda 2006 eller senare