Information om medlemskap i VMFK

Nya medlemmar

För er som anmäler er till klubben under oktober--december innefattar medlemskapet resten av innevarande år och kommande år - alltså upp till 15 månader.

Anmälan sker via detta formulär.

Uppdatera era medlemsuppgifter

Uppdatera gärna era personliga uppgifter via detta formulär. Det är viktigt för oss att bl a ha era aktuella e-mail-uppgifter eftersom utskick till bl a Årsmötet endast distribueras på detta sätt.

Betalning medlemskap

Glöm inte att förnya ditt medlemskap! Medlemskapet följer kalenderåret. Årsavgiften betalas senast 31 januari aktuellt år för befintliga medlemmar. Mycket viktigt för att ert försäkringsskydd skall fortsätta att gälla !

Vi skickar INTE ut några inbetalnings-avier utan ni betalar lämpligen via den bank ni använder eller via vår Swish.

Plusgirokonto: 13 12 65-1

Swish till 1230808725

Kolla sen så att det står Västerås Modellflygklubb som betalningsmottagare innan ni Swishar !

Och oavsett hur ni betalar - glöm inte att ange "VMFK 20xx", ert namn, typ av medlemskap och personnummer.

Exempel: "VMFK 2023, Bo Ek, SMFF Senior, 661201-1234"

Har du frågor? Maila info@vmfk.se så svarar vi så fort som möjligt

GDPR

Vi som klubb kommer givetvis att förhålla oss till den nya, europeiska dataskyddsförordningen. Våra medlemsuppgifter kommer att sparas i Riksidrottsförbundets register (Idrott Online) samt i RCFFs register för de som valt det alternativet av klubbmedlemskap.

SMFF eller RCFF ?

Avser ni besöka och flyga hos andra SMFF-klubbar så kan dessa ha som krav att ni måste vara SMFF-medlemmar även om det kravet luckrats upp under 2018 p g a samarbetet mellan SMFF och RCFF angående fältgodkännanden och försäkringsfrågor. Men den enskilda klubben kan ändå ha kravet vilket är bra att veta.

Om ni avser att tävla i tävlingar sanktionerade av SMFF eller annan FAI-ansluten organisation så måste ni likaså vara SMFF-medlemmar.

RCFF har å andra sidan ett tämligen aktivt forum och det är nog det största i Sverige idag när det gäller modellflyg i största allmänhet. F ö är försäkringarna relativt likvärdiga med den skillnaden att SMFFs försäkring bara täcker flygningar på registrerade flygfält - för RCFF är det lite mera liberalt i det avseendet men det måste ändå vara ett ställe som är lämpligt för modellflyg och ni måste följa RCFFs regler vilka finns publicerade på deras forum under detta avsnitt

Stödjande VMFK-medlem

Du som vet med dig att du inte kommer att flyga och alltså inte heller behöver ett försäkringsskydd (och Operatörs-id) kan numera vara medlem som s k Stödjande VMFK-medlem. Vi uppskattar er lika mycket som ni som också har RCFF eller SMFF-medlemskap men vi kommer inte att registrera er i någon av dessa organisationer och ni har alltså inget försäkringsskydd och får därmed inte flyga på Arosängen eller andra godkända flygfält. Däremot är ni väldigt välkomna att besöka oss och snacka flyg i olika former och vi uppskattar ert medlemskap mycket.

Operatörs-Id

Förutom klubbmedlemskap (inkl RCFF eller SMFF) så MÅSTE varje flygande medlem också registrera sig för ett s k Operatörs-id fr o m 2021-01-04, Detta sker hos Transportstyrelsen och är ett myndighetskrav. Och era kärror skall också märkas med detta Id. Det kostar för år 2022 50 kr/år och är ett resultat av EU-förordningar och inget vi som klubb kan påverka. I gengäld behöver ni inget s k Drönarkort utan kan flyga som tidigare på GODKÄNDA RC-flygfält - men bara där. Flygning utanför godkända fält kräver fr o m 2021-01-04 också att ni avlägger ett godkänt prov hos Transportstyrelsen för ett s k Drönarkort.