VMFK - Västerås Modellflygklubb


Medlemsavgifter 2021

 

Avgifter medlemskap:

Glöm inte att förnya ditt medlemskap!

Medlemskapet följer kalenderåret.

Årsavgiften betalas senast 31 januari aktuellt år för befintliga medlemmar. Mycket viktigt för att ert försäkringsskydd skall fortsätta att gälla !

Vi skickar INTE ut några inbetalnings-avier utan ni betalar lämpligen via den bank ni använder och anger "VMFK-medlemskap 2021", ert namn och personnummer.


Uppdatera gärna era personliga uppgifter via detta formulär


Nya medlemmar:

För er som anmäler er till klubben under oktober--december innefattar medlemskap resten av innevarande år och kommande år - alltså upp till 15 månader.

Anmälan sker via detta formulär.


Betalning medlemskap

Plusgirokonto: 13 12 65-1


...eller så kan ni numera också Swisha till telefonnr 0702-343262 - kolla sen så att det står Sven-Erik Söderström som betalningsmottagare !

Och glöm inte att ange "VMFK-medlemskap 2021", ert namn och personnummer.

 

Har du frågor? Kontakta Roger Eklund - 0705-323681.


GDPR

Vi som klubb kommer givetvis att förhålla oss till den nya, europeiska dataskyddsförordningen.

Våra medlemsuppgifter kommer att sparas i Riksidrottsförbundets register  (Idrott Online) samt i RCFFs register för de som valt det alternativet av klubbmedlemskap.

 

Avgifter för 2021 - Klubbmedlemskap inkl SMFF-medlemskap

Senior - 920 kr

Familjemedlemskap - 920 kr - tillkommer 50 kronor per ytterligare familjemedlem

Junior - 300 kr (födda 1996 el senare)

Senior-gäst - 500 kr - som är ansluten till SMFF via annan klubb

Junior-gäst - 200 kr - som är ansluten till SMFF via annan klubb


Ni som är huvudmedlem i SMFF i annan klubb och ansöker om gästmedlemskap - ange ert SMFF-nummer på vår medlemsansökan.


Anm: Avser ni besöka och flyga hos andra SMFF-klubbar så kan dessa ha som krav att ni måste vara SMFF-medlemmar även om det kravet luckrats upp under 2018 p g a samarbetet mellan SMFF och RCFF angående fältgodkännanden och försäkringsfrågor. Men den enskilda klubben kan ändå ha kravet vilket är bra att veta.


Om ni avser att tävla i tävlingar sanktionerade av SMFF eller annan FAI-ansluten organisation så måste ni likaså vara SMFF-medlemmar.


Avgifter för 2021- Klubbmedlemskap inkl RCFF-medlemskap

Senior - 600 kr

Familjemedlemskap -grundavgift 600 kr - sen tillkommer det 150 kronor per ytterligare familjemedlem (exempel:  för 2 familje-medlemmar - senior liksom junior -  blir det alltså:  600 kr + 1* 150 kr = 750 kr)

Junior - 300 kr (födda 1996 el senare)

Senior-gäst - 500 kr - som har RCFF-medlemskap på annat sätt

Junior-gäst - 200 kr - som har RCFF-medlemskap på annat sätt


Ni som har RCFF-medlemskap på annat sätt än via VMFK måste kunna verifiera detta vid förfrågan ifrån oss eftersom försäkringsskyddet är ett oavvisligt krav och något som ni själva i dessa fall ansvarar för.


Försäkringskydd

Som nämnts ovan så är det våra huvudorganisationer, SMFF resp RCFF, som har tecknat ansvarsförsäkringar så klubben kommer fortsättningsvis inte att ha någon egen ansvarsförsäkring för sina medlemmar utan dessa organisationers resp försäkringar gäller liksom de villkor som resp organisation satt upp. Generellt gäller det att följa de gemensamma säkerhetsregler som SMFF och RCFF tagit fram vilka även ingår i vår klubbs säkerhetsregler.





Västerås Modellflygklubb   Copyright ©2005 VMFK Alla rättigheter reserverade