VMFK - Västerås Modellflygklubb


Om klubben

Medlemskapet

 

Avgifter medlemskap:

Glöm inte att förnya ditt medlemskap!

Medlemskapet följer kalenderåret.

Årsavgiften betalas senast 31 januari aktuellt år för befintliga medlemmar. Mycket viktigt för att ert försäkringsskydd skall fortsätta att gälla !

Vi skickar INTE ut några inbetalnings-avier utan ni betalar lämpligen via den bank ni använder och anger "VMFK-medlemskap 2019", ert namn och personnummer.


Nya medlemmar:

För er som anmäler er till klubben under oktober--december innefattar medlemskap resten av innevarande år och kommande år - alltså upp till 15 månader.


Betalning medlemskap

Plusgirokonto: 13 12 65-1

 

Har du frågor? Kontakta Roger Eklund - 0705-323681.


Nytt för 2020:

Vi höjer medlemsavgiften enligt beslut på Årsmötet 2019.


GDPR

Vi som klubb kommer givetvis att förhålla oss till den nya, europeiska dataskyddsförordningen.

Våra medlemsuppgifter kommer att sparas i Riksidrottsförbundets register  (Idrott Online) samt i RCFFs register för de som valt det alternativet av klubbmedlemskap. Båda organisationerna kräver bl a personnummer men dessa uppgifter  lagras bara i dessa organisationers godkända system.

 

Avgifter för 2020 - Klubbmedlemskap inkl SMFF-medlemskap

920:- Senior

920:- per Familj plus 50 kronor per familjemedlem.

300:- Junior (till 25 år)

500:- Gästmedlem (gäller medlemmar anslutna till SMFF via annan klubb)

200:- Junior-gästmedlem (gäller medlemmar anslutna till SMFF via annan klubb)


Ni som är huvudmedlem i SMFF i annan klubb och ansöker om gästmedlemskap - ange ert SMFF-nummer på vår medlemsansökan.


Anm: Avser ni besöka och flyga hos andra SMFF-klubbar så kan dessa ha som krav att ni måste vara SMFF-medlemmar även om det kravet luckrats upp under 2018 p g a samarbetet mellan SMFF och RCFF angående fältgodkännanden och försäkringsfrågor. Men den enskilda klubben kan ändå ha kravet vilket är bra att veta.


Om ni avser att tävla i tävlingar sanktionerade av SMFF eller annan FAI-ansluten organisation så måste ni likaså vara SMFF-medlemmar.


Avgifter för 2020 - Klubbmedlemskap inkl RCFF-medlemskap

600:- Senior & Gäst som ej är SMFF-medlem via annan klubb

500:- per Familj plus 150 kronor per familjemedlem (exempel:  för totalt 2 familjemedlemmar - senior liksom junior -  blir alltså 500:- + 2 * 150:- = 800 kr)

300:- Junior (till 25 år)


Försäkringskydd

Som nämnts ovan så är det våra huvudorganisationer, SMFF resp RCFF, som har tecknat ansvarsförsäkringar så klubben kommer fortsättningsvis inte att ha någon egen ansvarsförsäkring för sina medlemmar utan dessa organisationers resp försäkringar gäller liksom de villkor som resp organisation satt upp. Generellt gäller det att följa de gemensamma säkerhetsregler som SMFF och RCFF tagit fram vilka även ingår i vår klubbs säkerhetsregler.
Västerås Modellflygklubb, VFMK, har funnits sedan 1930-talet och har idag ca: 100 medlemmar som flyger modeller av både flygplan, helikopter, multikopter och FPV-flyg  i olika former.


Som medlem i Västerås Modellflygklubb kan du välja att, förutom klubbmedlemskap, vara medlem i SMFF eller RCFF.  Oavsett vilket medlemskap du väljer så är du ansvarsförsäkrad via något av dessa förbund  när du flyger på alla av TS godkända modellflygfält i Sverige.


Från SMFF erhåller du tidningen Modellflygnytt som tar upp aktuella händelser, arrangemang, utrustning m.m.


RCFF driver det idag mest aktiva modellflygforumet i Sverige - www.rcflyg.se


För er som är nybörjare - kontakta någon i Styrelsen eller annan medlem så försöker vi hjälpa er så gott vi kan. Ni skall känna er mycket välkomna och får givetvis testa att flyga på våra fält vid några tillfällen även utan medlemskap men med medlemskapet följer automatiskt en ansvarsförsäkring vilket är ett obligatorium för att få flyga regelbundet.

När ni är medlem så kan ni mot deponiavgift kvittera ut en nyckel så att ni kan öppna bommen och stugorna.

Välkommen till VMFK !


Läs våra stadgar HÄR

Befattning

Namn

Telefon

Ordförande

Håkan

Gustavsso

070-9466999

Sekreterare

Thomas Håkansson

0700-433377

Kassör

Sven-Erik

Söderström

021-125130

070-5441979

Ledamot

Vakant


Ledamot

Roger Eklund

0705-323681

Ledamot

Niclas Kindberg

0702-875574

Ledamot

Peter Borrman

021-33 07 49

070-175 10 25

Ansvarig Arosängen

Niclas Kindberg

0702-875574

Ansvarig inomhusflyg

Peter Borrman

021-33 07 49

070-175 10 25

Ansvarig skolflyg

Niclas Kindberg

0702-875574

Ansvarig säkerhet

Vakant


Ansvarig hemsida

Roger Eklund

0705-323681

Styrelsesuppleant
Organisationen


Västerås Modellflygklubb   Copyright ©2005 VMFK Alla rättigheter reserverade